<

Trupa Akademike

Prof. Dr. Isak SHEHU
Dekan i Fakultetit të Muzikes
Email


Prof. Arben Llozi
Përgjegjës i Departamentit të Interpretimit
Email


Prof. Asoc. Dorian Çene
Përgjegjës i Departamentit Kompozicion, Muzikologji, Dirizhim, Pedagogji
Email
 

Prof. Asoc. Kastriot TUSHA
Përgjegjës i Departamentit të Kantos
Email
 

Prof. Asoc. Merita REXHA/ TËRSHANA
Zv. Dekane e Fakultetit të Muzikës
Email
 

 
Fakulteti i Muzikës - Stafi akademik  (pdf)