<

Sekretaria

Rajmonda BALLA (ALIKAJ)
K/Sekretare e Fakultetit te Muzikes

Drita Dederaj
Sekretare (Specialiste) për Kurrikulën dhe Informimin e Studentëve

Tel: +355 4 2 247 596
Email