<

Dekani

Prof. Dr. Isak Shehu
Dekan i Fakultetit të Muzikes

Tel: +355 4 2 247 596
Email