Broshura FAB

Trupa Akademike

Prof. Artan PEQINI
Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email


Dr. Mikel TEMO
Përgjegjës i Departamentit të Pikturës
Email
 

Prof. Sadik SPAHIJA
Përgjegjës i Departamentit të Skulpturës
Email
 

Dr. Ermir HOXHA
Përgjegjës i Departamentit të Arteve të Aplikuara
Email


Petraq PAPA
Zv/Dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura
Email

 

Fakulteti i Arteve të Bukura - Stafi Akademik  (pdf)