<

Katalogu Online i Bibliotekes se UART

Me shfrytezimin e sistemeve me baze "kod ne burim te hapur", ne Tetor 2011 eshte lançuar Katalogu Online, si modul i sistemit te integruar per menaxhimin e fondit te Bibliotekes Shkencore te UART.
 

Kërko në katalogun e Bibliotekës së Universitetit të Arteve