<

Kriteret e Pranimit

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014-2015 dhe Regullore

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013-2014 dhe Regullore