<

Kriteret e Pranimit

::: Kriteret dhe Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të I-rë "Bachelor" dhe programet e studimit të ciklit të II-të "Master", në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2016-2017.

 

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

:::. Kriteret e konkursit të pranimit në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016 

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016


 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014-2015 dhe Regullore

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013-2014 dhe Regullore