<

Kriteret e Pranimit

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të parë "Bachelor" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016 

:::. Rregullore për zhvillimin e konkursit të pranimit për programet e studimit të ciklit të dytë "Master i Arteve të Bukura" në Fakultetin e Artit Skenik, për vitin akademik 2015-2016


:::.
 Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014-2015 dhe Regullore

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013-2014 dhe Regullore