<

Njoftim i Institutit Italian të Kultures

Njoftim i Institutit Italian të Kultures mbi lëshimin e Bursave të Studimit të ofruara nga Qeveria Italiane për studentët Shqiptarë për vitin akademik 2018-2019.

Afati përfundimtar është data 30 Prill, 2018. Më poshtë materiali informues mbi llojet e bursave të ofruara dhe modalitetet e prezantimit të aplikimit.
 

::: Materiali në gjuhën Angleze

::: Materiali në gjuhën Italiane