<

Bayreuth-Scholarships 2022

"Oper Leipzig" dhe "Richard-Wagner Association Leipzig" ofrojnë gjashtë bursa për Festivalin Bayreuth 2022 si dhe çmime për interpretimin e veprave të Richard Wagner në kategoritë "vokale", "muzikën instrumentale" (përjashtuar pianon solo) dhe "korepetition".

Përzgjedhja e bursistëve dhe e fituesve do të bëhet më 13 dhe 14 janar 2022 në Wagner-Nietzsche-Villa, Karl-Heine-Straße 24b, 04229 Leipzig.

Çmimet që jepen janë:

  • Çmimi i parë 2000 €,
  • Çmimi i dytë 1000 €,
  • Çmimi i tretë 800 €. 

Pranohen kandidatë deri në moshën 35 vjeç, të cilët aktualisht studiojnë në një universitet evropian, konservator ose një institucion ekuivalent.

Për informacione të mëtejshme ndiqni linkun e mëposhtëm: 

https://wagner-verband-leipzig.de/ueber-unseren-verband/stipendiaten/