<

Njoftime

:::. 08.02.2018

Urdher i Dekanit te FAS lidhur me marrjen e masave per provimet e semestrit te pare per vitin akademik 2017-2018.

Urdheri  (pdf)


:::. 11.11.2014

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per vitin akademik 2014-2015 ne UART: 

Urdher (pdf)  Shkarko formularin (pdf)
 

:::. 28.10.2014

Perjashtimi ose reduktimi nga tarifa vjetore e shkollimit e studenteve qe ndjekin programet e studimeve me kohe te plote te ciklit te pare, programet e studimeve jouniversitare, profesionale, programet e integruara te studimeve te ciklit te dyte, si dhe programet e studimeve te ciklit te dyte "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave"/"Master i Arteve te Bukura" ne Institucionet Publike te Arsimit te Larte, per vitin akademik 2014-2015.

VKM Nr. 699 Dt. 22/10/2014
 

:::. 17.09.2014

Përshëndetje Studentë, 

Në vijim instruksionet për tu regjistruar në hapësirën didaktike elektronike të Universitetit të Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master 

Për të filluar procedurën e regjistrimit, kliko ketu

Kujdes! Duhet të regjistrohen në WebEsse3 vetëm ata studentë që kryejnë regjistrimin përfundimtar në AKP, dhe jo ata që vazhdojnë konkurrimin për një preferencë më të lartë në AKP.
 

:::. 23.06.2014

Të dashur Studentë të vitit të Parë, cikli i studimit "Bachelor",

Konsultohuni me notat e provimeve sezonale duke aksesuar sistemin elektronik në sitin zyrtar të Universitetit të Arteve. Per me teper shikoni ilustrimin: :::. 04.06.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te sezonit te Veres, Qershor-Korrik 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.

Studim te mbare!
 

:::. 07.05.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te mbartura, Maj - Qershor 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.  

Studim te mbare!
 

:::. 28.03.2014

Bashkia e Tiranes ka vene ne dispozicion te studenteve te Universitetit te Arteve proçeduren e aplikimit "Online" per Karten Bashkiake te Studentit. 

Duke klikuar link-un e meposhtem cdo student mund te kryeje aplikimin e drejtperdrejte per karte duke ndjekur udhezimet per plotesimin e fushave perkatese me te dhenat personale, duke ngarkuar Foto si dhe duke ngarkuar nje vertetim te marre nga Sekretaria Mesimore e Fakultetit perkates jo me te heret se 21 dite kalendarike nga momenti i aplikimit.

http://tirana.gov.al/sq/Apliko-per-karten-e-studentit


Ne vijim te kesaj proçedure aplikimi, studenti do te marre nje njoftim qe aplikimi i tij u krye me sukses dhe eshte ne pritje te konfirmimit per karte.

Per shmangien e prodhimeve te rreme te kartes se studentit, Bashkia e Tiranes do te dergoje çdo jave ne sekretarite e Fakulteteve te Universitetit te Arteve listat emerore te aplikimeve per verifikim. Pas certifikimit te Sekretarise perkatese do te gjenerohet karta dhe do t'i dergohet studentit me e-mail ne formatin PDF, e vlefshme per t'u printuar prej tij.
 

:::. 16.01.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve sezonale Janar - Shkurt 2014 mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.
 

:::. 06.01.2014

Pezullohen nga Bashkia Tirane perkohesisht regjistrimet per karten bashkiake te studentit ne Universitetin e Arteve.

Studentet qe nuk e kane kryer nderkohe aplikimin duhet te paraqiten prane Bashkise se Tiranes çdo dite brenda orarit zyrtar te punes.


:::. 
01.11.2013

Nisin regjistrimet per karten bashkiake te studentit.

Studentet qe nuk kane kryer me pare aplikimin mund te paraqiten prane Bibliotekes - salla "Media Library", çdo dite nga ora 10:00 - 12:00.
 

:::. 11.10.2013

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per kategori te caktuar:

Urdher (pdf)  Shkarko formularin (pdf)
 

:::. 25.09.2013

Pershendetje Studente, 

Ne vijim instruksionet per tu regjistruar ne hapesiren didaktike elektronike te Universitetit te Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master

Per te filluar proceduren e regjistrimit, kliko ketu.
 

:::. 19.09.2013

Pershendetje,

Ne vijim udhezimi i MASH dhe listat e fituesve për vitin akademik 2013 -2014 në programet e studimit me kohë të plotë të Universitetit të Arteve:

Udhezimi i MASH

:::. 17.09.2013

Pershendetje,

Sipas Udhëzimit të MASH Nr. 49, datë 06.09.2013, kanë filluar regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master Profesional, Master i Shkencave/Master I Arteve të Bukura pranë fakulteteve të UART për vitin Akademik 2013-2014. 

Regjistrimet bëhen deri më datë 27.09.2013, nga ora 8:00 deri në orën 16:00.
 

:::. 10.09.2013

Te dashur Studente,

Datat e provimeve per sezonin Shtator 2013, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese. 
 

:::. 09.09.2013

Publikohen pikët e konkurseve për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor për vitin akademik 2013 - 2014, për Fakultetet e Universitetit të Arteve: 

:::. 11.06.2013

Te dashur Studente,

Per te aksesuar informacion te detajuar mbi ecurine tuaj per vitin akademik ne UART, jeni te lutur te logoheni me kredencialet individuale (username/password) qe keni marre prane Sekretarive respektive, ne sistemin e sekretarise mesimore elektronike te gjendur ne pjesen e siperme te kesaj faqeje.

Per me teper ilustrim vereni imazhin:


:::. 
11.03.2013

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per kategori te caktuar:

Shkarko formularin (pdf)