<

Datat e Provimeve

06/09/2016 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2016

 
----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv
 

07/06/2016 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor 2016

11/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

21/01/2016 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave, Shkurt - Mars 2016 

07/01/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Janar 2016


02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 KMDP FM
 

02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 Interpretim FM


04/06/2015 - Kalendari i Provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

21/05/2015 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

22/01/2015 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave

22/01/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

03/09/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes


04/06/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale