<

Datat e Provimeve

02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 KMDP FM

02/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 Interpretim FM

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

04/06/2015 - Kalendari i Provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

21/05/2015 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

22/01/2015 - Kalendari i saxhove, provimeve dhe diplomave

22/01/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

03/09/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes


04/06/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale