<

Njoftime

:::. 23.06.2014

Të dashur Studentë të vitit të Parë, cikli i studimit "Bachelor",

Konsultohuni me notat e provimeve sezonale duke aksesuar sistemin elektronik në sitin zyrtar të Universitetit të Arteve. Per me teper shikoni ilustrimin: 



:::. 04.06.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te sezonit te Veres, Qershor-Korrik 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.

Studim te mbare!
 

:::. 07.05.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve te mbartura, Maj - Qershor 2014, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese. 

Studim te mbare!
 

:::. 28.03.2014

Bashkia e Tiranes ka vene ne dispozicion te studenteve te Universitetit te Arteve proçeduren e aplikimit "Online" per Karten Bashkiake te Studentit. 

Duke klikuar link-un e meposhtem cdo student mund te kryeje aplikimin e drejtperdrejte per karte duke ndjekur udhezimet per plotesimin e fushave perkatese me te dhenat personale, duke ngarkuar Foto si dhe duke ngarkuar nje vertetim te marre nga Sekretaria Mesimore e Fakultetit perkates jo me te heret se 21 dite kalendarike nga momenti i aplikimit.

http://tirana.gov.al/sq/Apliko-per-karten-e-studentit


Ne vijim te kesaj proçedure aplikimi, studenti do te marre nje njoftim qe aplikimi i tij u krye me sukses dhe eshte ne pritje te konfirmimit per karte.

Per shmangien e prodhimeve te rreme te kartes se studentit, Bashkia e Tiranes do te dergoje çdo jave ne sekretarite e Fakulteteve te Universitetit te Arteve listat emerore te aplikimeve per verifikim. Pas certifikimit te Sekretarise perkatese do te gjenerohet karta dhe do t'i dergohet studentit me e-mail ne formatin PDF, e vlefshme per t'u printuar prej tij.
 

:::. 16.01.2014

Te dashur Studente,

Datat e provimeve sezonale Janar - Shkurt 2014 mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese.
 

:::. 06.01.2014

Pezullohen nga Bashkia Tirane perkohesisht regjistrimet per karten bashkiake te studentit ne Universitetin e Arteve.

Studentet qe nuk e kane kryer nderkohe aplikimin duhet te paraqiten prane Bashkise se Tiranes çdo dite brenda orarit zyrtar te punes.


:::. 
01.11.2013

Nisin regjistrimet per karten bashkiake te studentit.

Studentet qe nuk kane kryer me pare aplikimin mund te paraqiten prane Bibliotekes - salla "Media Library", çdo dite nga ora 10:00 - 12:00.
 

:::. 11.10.2013

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per kategori te caktuar:

Urdher (pdf)  Shkarko formularin (pdf)
 

:::. 25.09.2013

Pershendetje Studente, 

Ne vijim instruksionet per tu regjistruar ne hapesiren didaktike elektronike te Universitetit te Arteve:

Manual regjistrimi Bachelor
Manual regjistrimi Master

Per te filluar proceduren e regjistrimit, kliko ketu.
 

:::. 19.09.2013

Pershendetje,

Ne vijim udhezimi i MASH dhe listat e fituesve për vitin akademik 2013 -2014 në programet e studimit me kohë të plotë të Universitetit të Arteve:

Udhezimi i MASH

:::. 17.09.2013

Pershendetje,

Sipas Udhëzimit të MASH Nr. 49, datë 06.09.2013, kanë filluar regjistrimet për ciklin e dytë të studimeve me kohë të plotë Master Profesional, Master i Shkencave/Master I Arteve të Bukura pranë fakulteteve të UART për vitin Akademik 2013-2014. 

Regjistrimet bëhen deri më datë 27.09.2013, nga ora 8:00 deri në orën 16:00.
 

:::. 10.09.2013

Te dashur Studente,

Datat e provimeve per sezonin Shtator 2013, mund ti aksesoni nen menune Informacion -> Provimet, ne faqet e Fakulteteve perkatese. 
 

:::. 09.09.2013

Publikohen pikët e konkurseve për programet e studimit të ciklit të parë Bachelor për vitin akademik 2013 - 2014, për Fakultetet e Universitetit të Arteve: 

:::. 11.06.2013

Te dashur Studente,

Per te aksesuar informacion te detajuar mbi ecurine tuaj per vitin akademik ne UART, jeni te lutur te logoheni me kredencialet individuale (username/password) qe keni marre prane Sekretarive respektive, ne sistemin e sekretarise mesimore elektronike te gjendur ne pjesen e siperme te kesaj faqeje.

Per me teper ilustrim vereni imazhin:


:::. 
11.03.2013

Praktika per perjashtim nga detyrimi per pagesen e tarifes vjetore te shkollimit per kategori te caktuar:

Shkarko formularin (pdf)