<

Datat e Provimeve

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, BACHELOR

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, MASTER

----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

21/05/2015 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

18/05/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

21/01/2015 - Kalendari i provimeve te muajit Shkurt 

26/08/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura dhe Sezonale
 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale