<

Datat e Provimeve

11/05/2016 - Kalendari i provimeve të mbartura, Maj 2016

 

13/01/2016 - Kalendari i provimeve, Shkurt 2016


----------------------------------------------------------------------------- 
Të vjetra - Arkiv

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, BACHELOR 

01/09/2015 - Kalendari i provimeve të vjeshtës, Shtator 2015 FAB, MASTER

 

21/05/2015 - Kalendari i provimeve sezonale, Qershor-Korrik 2015

18/05/2015 - Kalendari i provimeve te mbartura

 

21/01/2015 - Kalendari i provimeve te muajit Shkurt 

26/08/2014 - Kalendari i provimeve te vjeshtes

07/05/2014 - Kalendari i Provimeve te Mbartura dhe Sezonale
 

16/01/2014 - Kalendari i Provimeve Sezonale