<

Trupa Akademike

Prof. Petrika AFEZOLLI
Dekan i Fakultetit te Muzikes
Email
 

Prof. Dr. Zana PRELA
Përgjegjës i Departamentit të Kompozicion, Muzikologji, Dirizhim, Pedagogji
Email
 

Prof. Asoc. Fatos QERIMAJ
Përgjegjës i Departamentit të Interpretimit
Email
 

Universiteti i Arteve - Punonjes Mesimore Efektiv 2013-2014 (pdf)