<

Trupa Akademike

Prof. Dr. Isak SHEHU
Dekan i Fakultetit të Muzikes
Email


Prof. Arben Llozi
Përgjegjës i Departamentit të Interpretimit
Email


Prof. Asoc. Dorian Çene
Përgjegjës i Departamentit Kompozicion, Muzikologji, Dirizhim, Pedagogji
Email
 

Prof. Asoc. Kastriot TUSHA
Përgjegjës i Departamentit të Kantos
Email
 
 

Universiteti i Arteve - Punonjes Mesimore Efektiv 2013-2014 (pdf)