<

Kriteret e Pranimit

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2014 -2015 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2014 - 2015. 

 

:::. Kriteret e konkurseve te pranimit per vitin akademik 2013 - 2014 dhe Rregullore

:::. Partitura per kandidatet qe do konkurojne ne programin e studimit Fizarmonike Klasike ne konkurset e pranimit per vitin akademik 2013 - 2014.