Rregullorja e Studimeve DNP

:::. Rregullorja e Studimeve per Diplomat e Nivelit te Pare