<

Sektori i Shërbimeve

Fatmir PRENI
Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve

Tel: +355 68 40 18199
Email