<

Sekretaria

Ema GURRA
K/Sekretare e Fakultetit të Artit Skenik

Merita BEGA
Sekretare (Specialiste) për Kurrikulën dhe Informimin e Studentëve

Tel: +355 4 2 247 598
Email