<

Dega e Marredhenieve me Jashte

Dega e Marrëdhënieve me Jashtë, nën drejtimin e Rektorit, mbulon të gjitha marrëdhëniet me Akademite, Universitetet e shkollat e Huaja te Artit dhe zbatimin e marrëveshjeve të lidhura me ta. Kjo dege mbulon aktivitetet në kuadrin e Rrjeteve Universitare Evropiane, Ballkanike, e më gjerë, mbulon zbatimin e projekteve ndërkombëtare në të cilat merr pjesë Institucioni, ndjek lidhjet me organizmat ndërkombëtare, kryen veprimet e anëtarësimit dhe mban lidhje me koordinatorët përkatës duke informuar Rektorin dhe Fakultetet për aktivitetet dhe projektet e mundshme, mbledh dhe përhap informacionin nga organizatat ndëruniversitare, etj.


Ina MYFTIU
Kryetare e Deges se Marredhenieve me Jashte

Tel: +355 4 2 227 273
Email